THERAPIEVORMEN

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

De klassieke homeopathie baseert zich op het bio-energetische principe. Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, dat wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van de mens wordt gestimuleerd en versterkt. Homeopathische geneesmiddelen bevatten veelal energetische informatie die het lichaam nodig heeft om zichzelf te genezen.

BIORESONANTIE THERAPIE

Onder bioresonantie wordt verstaan het complex van elektromagnetische trillingen in het menselijk lichaam. Met behulp van zeer gevoelige apparatuur kunnen deze trillingen worden gemeten. Bekende voorbeelden zijn de ECG (elektrocardiogram) voor hartonderzoek en de EEG (elektro-encefalogram) voor hersenonderzoek. Naast het hart en de hersenen hebben ook andere organen een specifiek patroon elektromagnetische trillingen. Onderzoek heeft aangetoond dat elektromagnetische trillingen een rol spelen bij de chemische processen in de organen. Afwijkingen in dat trillingspatroon kunnen wijzen op verstoringen van die processen die op hun beurt weer de oorzaak kunnen zijn van de gebreken in het functioneren van die organen. De uit Duitsland afkomstige arts dr Morell heeft op dit beginsel in 1977 zijn MORA-therapie gebaseerd en daarmee de basis gelegd voor de bioresonantie therapie. Met de recent ontwikkelde BICOM-apparatuur zijn we in staat om het elektromagnetische trillingspatroon bij de mens te meten en te beïnvloeden.

De BICOM

De afkorting BICOM staat voor ‘Bioresonantie & Communicatie’. Met deze apparatuur kunnen de zeer subtiele elektromagnetische trillingen in het menselijk lichaam gemeten worden. Maar belangrijker nog, is dat het BICOM-apparaat in staat is om:

“De gezonde trillingen naar behoefte te versterken of te verzwakken en de ongezonde trillingen te neutraliseren”

Het BICOM-apparaat beïnvloedt dus het trillingspatroon van de patiënt. Daarmee wordt een beter functioneren van de organen beoogd. De arts die het apparaat bedient, kan de apparatuur naar behoefte instellen. Het BICOM-apparaat voegt niets toe aan het lichaam, ook geen elektrische stroom. Het apparaat meet slechts de trillingen en geeft ze al dan niet omgevormd terug aan het lichaam. Meestal moet een behandeling met behulp van het BICOM-apparaat meerdere keren herhaald worden.

bicom Pieter Astro Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde Hegedijk 35 Luxwoude

INTEGRA®

De afkorting INTEGRA staat voor ‘Integratie Natuurlijke Therapieën & Energetische Geo Reflex Analyse’. De Nederlandse arts Roy Martina heeft na jarenlange studie de beste onderdelen uit vele natuurgeneeswijzen gecombineerd. Hierdoor ontstond een nieuwe methode voor diagnose en behandeling, INTEGRA genaamd. Met de INTEGRA-methode is de arts in staat sneller en beter resultaat te bereiken bij de behandeling van medische klachten doordat een therapie wordt gebruikt die het best is afgestemd op de patiënt en de klachten. INTEGRA werkt vanuit de bewustwording van de oorzaak van de ziekte. Een INTEGRA-behandeling bestaat uit drie stappen:

Eerst worden in de diagnosefase de klachten zorgvuldig afgebakend en onderzocht welke problemen er aan ten grondslag kunnen liggen.

In de tweede stap wordt de meest effectieve therapie bepaald.

Uiteindelijk vangt de behandelfase aan. Hierbij worden onder andere complex homeopathische middelen, vitamines/mineralen, softlasertherapie en NEI toegepast. De behandelfase wordt ondersteund door de zogenaamde Bio Therapeutische Index Score (afgekort BTIS). BTIS werkt als een soort meetlat en stelt de therapeut en de patiënt in staat vast te stellen of er vooruitgang is en of de behandeling moet worden aangepast.

NEURO-EMOTIONELE (NEI®) INTEGRATIE®

NEI is een van de therapieeën die gebruikt wordt binnen de INTEGRA-methode. De arts richt zich met NEI op emotionele en lichamelijke blokkades bij de patient. Met NEI wordt de bron van die blokkades opgespoord. Belangrijk daarbij zijn de zogenaamde PEG’s, ook wel aangeduid als ‘emotionele virussen’. PEG, het Psycho Energetische Geheugen, is een geest/lichaamspatroon waarbij een trauma, een negatieve ervaring, opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Bijna elk mens heeft PEG’s. Om negatieve ervaringen/emoties normaal te kunnen verwerken moeten ze door zowel de rechter als door de linker hersenhelft worden geregistreerd en verwerkt. Blokkerende emoties, die lichamelijke klachten kunnen gaan veroorzaken, kunnen het best verwerkt worden als de linker en de rechter hersenhelft voldoende met elkaar in evenwicht zijn. De arts gebruikt de NEI-therapie om een dergelijke evenwichtige werking van hersenhelften bij de patiënt te bereiken. Hierdoor is de patient in staat belastende emoties vrij te laten komen en vooral los te laten. Een NEI-behandeling duurt 15 tot 30 minuten. NEI geeft bij de patiënt vaak het gevoel van opluchting en energie.