Week van de Homeopathie

In het kader van de Week voor de Homeopathie , uitgeroepen door de Kon. Vereniging Homeopathie Ned. organiseert dokter Astro een aantal aktiviteiten :
cursus “Zelfredzaam met Homeopathie” over 2 á 3 avonden, waarin u leert wat homeopathie is, hoe het werkt en wat u zelf kan doen bij veel voorkomende kleine klachten. Te denken valt aan traumata, koortsende toestanden en ongemakken thuis en op reis. Bij de cursus gebruiken we het “Handboek Homeopathische Reisapotheek” van de Vereniging Homeopathie met de bijbehorende set homeopathische middelen van de Hahnemann Apotheek. Deze beiden kunnen wij voor u bestellen op uw verzoek tegen kostprijs. De eerste avond is op donderdag 11 april om 20.00 uur . De kosten zijn 25,- per avond.
– gratis korte kennismakingsconsulten op vrijdagochtend 12 april en zaterdagochtend 13 april van 9-12 uur. Het is een inloopspreekuur.
– een avond met “Tijd voor een Goed Gesprek” op dinsdag 16 april om 20.00 uur. Dokter Astro geeft dan ruimte en gelegenheid om met elkaar te spreken over zingeving en levensvagen. Deelname is in principe gratis; u wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Max. 8 deelnemers.

Locatie: – de Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde , Hegedijk 35 te Luxwoude.
Tijden: – 1e cursus-avond donderdag 11 april 20.00 uur
– kennismakingsconsulten (15 min.) vrijdag 12 en zaterdag 13 april van 9 tot 12 uur.
– avond over levensvragen dinsdag 16 april om 20.00 uur.
Hebt u vragen of belangstelling , bel ons dan gerust op werkdagen tussen 9 en 12 uur op nr. 0513-528888. Zie ook www.vereniginghomeopathie.nl .
Vergeet niet door te geven of we (bij de cursus) het boekje (15,-) en de middelen (80,-) voor u moeten bestellen. Het zal er niet meteen de eerste avond zijn.

Tijd Voor Een Goed Gesprek

Onder deze naam hebben dokter Pieter Astro en zijn vrouw Edithe het initiatief genomen om belangstellenden de gelegenheid te geven met hen en elkaar te praten over de essentiële levensvragen.

In de praktijk blijkt regelmatig, dat het streven naar gezondheid alleen zin heeft, als je weet, waarvoor je dat doet. Dat weten lijkt vanzelfsprekend , maar is dat niet. Doordat de dominee of pastoor bij steeds meer mensen uit beeld is, is de huisarts vaak de enige bij wie je met je levensvragen terecht kan. Echter is deze daar veelal niet op ingesteld. De Astro’s willen deze leemte graag vullen.

 • Wanneer : – elke 3e dinsdag van de maand, zolang de R er in zit.
 • Waar : – bij hen thuis > Hegedijk 35 te Luxwoude.
 • Hoe laat : – om 20.00 uur precies. Het duurt max. 2 uur inclusief pauze.
 • Kosten : – aan het eind van de avond kunt U om een vrijwillige bijdrage geven.
 • Er wordt in de pauze thee geschonken.
 • Opgeven ? : – het aantal deelnemers is beperkt tot 8 á 10. Opgave is daarom noodzakelijk via email <info@dokterastro.nl> of telefoon 0513-528888.

Er zijn spelregels voor ieders veiligheid en een goed verloop

 • met aandacht luisteren en elkaar uit laten spreken
 • de tijd krijgen om je gedachten onder woorden te brengen
 • zwijgen mag ook
 • respect voor ieders inbreng
 • zonder humor is er geen goed gesprek mogelijk
 • kennis nemen van elkaars ideëen
 • niet proberen te overtuigen
 • er zijn geen domme vragen of uitspraken
 • iedereen en alles mag er zijn en zo is het goed
 • het is niet de bedoeling op deze avonden diep op persoonlijke problemen in te gaan
 • daar zijn consulten overdag voor bedoeld

Hoe verloopt de avond dan ..

 • woord van welkom en inleiding
 • kort voorstel rondje
 • inventarisatie van de bij u levende vragen
 • gezamelijke keuze van het gespreksonderwerp
 • een goed gesprek, waarin tijd voor thee, water en pauze
 • korte evaluatie en afsluiting