BIOFYSISCHE INFORMATIE THERAPIE

De Biofysische Informatie Therapie

Deze therapie , die ook wel bekend is als bioresonantie-therapie, is een soort combinatie van homeopathie (= informatie) en acupunctuur (= energie).
Het is gebaseerd op principes uit de kwantum-fysica en gedurende bijna een halve eeuw doorontwikkeld op basis van de MORA-therapie.
Eenvoudig uitgelegd houdt de “echte” dokter zich uitsluitend bezig met de materie (de hardware) en probeert de arts voor biofysische geneeskunde als een systeembeheerder voor computers uw boordcomputer te “repareren”. Hij houdt zich bezig met energie en informatie (de software). Wij hebben dat informatiesysteem nodig om een onnoemelijk groot aantal chemische reacties en fysische processen te reguleren en op elkaar af te stemmen. Als dat mis gaat , krijgen we klachten en symptomen.
Die informatie is opgeslagen in onze cellen en wordt uitgewisseld in de vorm van elektromagnetische trillingen.
Afwijkingen in dat trillingspatroon kunnen wijzen op verstoringen van die processen die op hun beurt weer de oorzaak kunnen zijn van de gebreken in het functioneren van die organen.

Met de BICOM-apparatuur zijn we in staat om het electro-magnetische trillingspatroon bij de mens te meten en te beïnvloeden.
De afkorting BICOM staat voor ‘Bioinformatie & Communicatie’. Het BICOM-apparaat beïnvloedt dus het trillingspatroon van de patiënt. Daarmee wordt een beter functioneren van de organen beoogd. De arts die het apparaat bedient, kan de apparatuur naar behoefte instellen.
Het BICOM-apparaat voegt niets toe aan het lichaam, ook geen elektrische stroom. Het apparaat meet slechts de trillingen en geeft ze al dan niet omgevormd terug aan het lichaam.