De behandelingen

Welke therapieën kunt u bij ons verwachten

Daar waar nodig zullen we u regulier behandelen of door/terugverwijzen. Daar waar mogelijk zetten wij graag al onze mogelijkheden  in.

In onze praktijk worden diverse behandelingen ingezet om uw leed te verlichten en u weer op weg te helpen. Het is onmogelijke alle verschillende vormen van therapie apart te benoemen. De belangrijksten zijn :

Nagenoeg altijd bestaan behandelingen uit een op de patiënt afgestemde combinatie van verschillende behandelvormen naast elkaar.

Geneeskunst is creatief.