Tijd Voor Een Goed Gesprek

Onder deze naam hebben dokter Pieter Astro en zijn vrouw Edithe het initiatief genomen om belangstellenden de gelegenheid te geven met hen en elkaar te praten over de essentiële levensvragen.

In de praktijk blijkt regelmatig, dat het streven naar gezondheid alleen zin heeft, als je weet, waarvoor je dat doet. Dat weten lijkt vanzelfsprekend , maar is dat niet. Doordat de dominee of pastoor bij steeds meer mensen uit beeld is, is de huisarts vaak de enige bij wie je met je levensvragen terecht kan. Echter is deze daar veelal niet op ingesteld. De Astro’s willen deze leemte graag vullen.

 • Wanneer : – elke 3e dinsdag van de maand, zolang de R er in zit.
 • Waar : – bij hen thuis > Hegedijk 35 te Luxwoude.
 • Hoe laat : – om 20.00 uur precies. Het duurt max. 2 uur inclusief pauze.
 • Kosten : – aan het eind van de avond kunt U om een vrijwillige bijdrage geven.
 • Er wordt in de pauze thee geschonken.
 • Opgeven ? : – het aantal deelnemers is beperkt tot 8 á 10. Opgave is daarom noodzakelijk via email <info@dokterastro.nl> of telefoon 0513-528888.

Er zijn spelregels voor ieders veiligheid en een goed verloop

 • met aandacht luisteren en elkaar uit laten spreken
 • de tijd krijgen om je gedachten onder woorden te brengen
 • zwijgen mag ook
 • respect voor ieders inbreng
 • zonder humor is er geen goed gesprek mogelijk
 • kennis nemen van elkaars ideëen
 • niet proberen te overtuigen
 • er zijn geen domme vragen of uitspraken
 • iedereen en alles mag er zijn en zo is het goed
 • het is niet de bedoeling op deze avonden diep op persoonlijke problemen in te gaan
 • daar zijn consulten overdag voor bedoeld

Hoe verloopt de avond dan ..

 • woord van welkom en inleiding
 • kort voorstel rondje
 • inventarisatie van de bij u levende vragen
 • gezamelijke keuze van het gespreksonderwerp
 • een goed gesprek, waarin tijd voor thee, water en pauze
 • korte evaluatie en afsluiting